WELKOM OP ONZE SCHOOL!

Elke school is anders. Ze heeft andere verwachtingen van leerlingen en gaat op een andere manier met hen om.

We hebben nagedacht over de dingen die voor onze school echt belangrijk zijn.

In ons pedagogisch project vind je zes pijlers. We zetten ze even voor jou op een rij.

1. Jij als persoon

We willen niet alleen een goede vakman van je maken maar, je als 'volledige' mens vormen. De ontwikkeling van je hoofd, je handen en je hart, zijn voor ons allemaal even belangrijk.

2. Kwaliteitsonderwijs

We willen dat je zoveel mogelijk bijleert bij ons op school. We streven naar een doeltreffende lesmethode en een persoonlijke aanpak. We begeleiden je om zelfstandig te leren en helpen je of sturen je bij als het nodig is.

.

3. Een goede samenwerking

We willen met jou samenwerken en je aanmoedigen om je talenten te ontwikkelen. We willen zorgen voor een warme sfeer op onze school. Daarom is het belangrijk dat de leerkrachten en de leerlingen elkaar respecteren.

4. Jij en je relaties

De leerlingen op onze school zijn heel verschillend. We willen je vormen tot een persoon die kan samenwerken en samenleven met anderen, ook als die anders zijn of anders denken.

Onze leefregels leren je om daar zelf verantwoordelijk voor te zijn.


5. Maximale kansen voor iedereen

Alle leerlingen zijn welkom in onze school. Ook wie meer begeleiding, ondersteuning of uitdaging nodig heeft kan bij ons terecht, en krijgt extra zorg als dat nodig is. Iedereen krijgt bij ons de kans om te groeien als persoon.


6. Eigentijdse geloofsopvoeding

Wij zijn een school die openstaat voor verschillende geloofsovertuigingen, en waar iedereen respect heeft voor elkaar.

We gaan voor een eigentijdse religieuze opvoeding, waarin dialoog en waarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid centraal staan.